Tööpakkumised

JURIST

Compensa Life Vienna Insurance Group SE (1993) ehk Compensa Elukindlustus on üks vanimaid elukindlustusseltse Baltikumis ja kuulub täielikult Austria juhtivasse kindlustusgruppi Vienna Insurance Group. Meie eesmärk on aidata oma klientidel finantsriskidega toime tulla, pakkudes paindlikke ja ajakohaseid elukindlustus-lahendusi. Compensa Elukindlustuse peakontor asub Eestis Tallinnas ning filiaalid Lätis ja Leedus. www.compensalife.eu
 
Kutsume enda tiimiga liituma kogenud

JURISTI,

kelle tööülesanded jagunevad kahe valdkonna vahel. Peamiselt tagada kvaliteetne õigusteenuste osutamine ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud ülesannete täitmine kohalikul tasandil.

Sinu vastutusalas juristina on:
 • ettevõtte üldjuhtimisega seotud õigusteenused;
 • lepingute, sise-eeskirjade ja dokumentide koostamine ja analüüs;
 • kindlustusvaldkonnaga seotud õigusteenused;
 • töölepingute sõlmimise ja muutmisega seotud õigusteenused;
 • maksualase teabevahetusega seotud õigusteenused;
 • õiguskeskkonnas toimuvate muudatuste jälgimine ja kohalduvate meetmete rakendamine;
 • õigusmenetlused;
 • andmekaitsega seotud õigusteenused;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisega seotud protsesside ja meetmete tagamine ja rakendamine;
 • töötajate koolitamine ja üldine teadlikkuse tõstmine.

Kandideeri kui sul on:
 • õigusalane kõrgharidus;
 • vähemalt 2–4 aastat töökogemust juristina kindlustus-, äri- ja / või korporatiivõiguse valdkonnas;
 • professionaalne kogemus finantsteenuste valdkonnas;
 • teadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevatest õigusaktidest;
 • tugev projektijuhtimise oskus;
 • MS Office programmide kasutamise oskus heal tasemel;
 • väga hea organiseerimise ja ajaplaneerimise võime ning oskus prioritiseerida konkureerivaid nõudmisi;
 • tugev analüüsivõime, detailidele orienteeritus;
 • oskus töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt;
 • hea eneseväljendusoskus ja julgus läbi viia koosolekuid ja koolitusi;
 • avar silmaring ning oskus tajuda äriprotsesse tervikuna;
 • suurepärane eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas.

Kasuks tuleb:
 • vene keele oskus suhtlustasandil.

Omalt poolt pakume:
 • mitmekesist ja laiapõhjalist tööd;
 • lisahüvede paketti;
 • täiendavat puhkust;
 • motiveerivat palga- ja tulemustasusüsteemi;
 • võimalus osaleda täiendkoolitustel;
 • erinevaid meeskonnaüritusi;
 • töökohta Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideerimiseks saada enda CV portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu hiljemalt 20.03.2020


Lisainfo projektijuht Ilona Viilu telefon +372 5340 0686 või ilona@tammistepersonal.ee  
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.