Tööpakkumised

PEARAAMATUPIDAJA-FINANTSJUHT

Pärnus asuv spoonitootmise ettevõte Valmos OÜ  
kutsub ettevõtte raamatupidamist juhtima

PEARAAMATUPIDAJA-FINANTSJUHI,

kes vastutab ettevõtte raamatupidamise korrektsuse ja seadus-
pärasuse eest ning on tippjuhi partneriks finantsplaneerimisel.

Ettevõte pakub:
 • võimalust vastavalt erialasele kompetentsusele liikuda finantsjuhi ja seejärel juhatuse liikme ametikohale;
 • motiveerivat põhipalka ja ettevõtte tulemustega seotud tulemustasu;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • stabiilset töösuhet;
 • väljakutseid pakkuvat tööd;
 • ametiautot.

Sinu tööülesanneteks on:
 • juhtida ja korraldada raamatupidamisüksuse tööd (alluvuses 1 töötaja) ja tagada kõikide raamatupidamistoimingute õigeaegsus ja korrektsus;
 • tagada korrektne finantsarvestus (kuu aruannete ja finantsanalüüside koostamine juhatusele ja nõukogule);
 • analüüsida rahavoogusid ning finantstehinguid ning pakkuda juhtkonnale parimaid lahendusi, jälgida finantsarvestuse vastavust ettevõtte poliitikatele ja regulatsioonidele;
 • koostada konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi, olla audiitorile igakülgseks abiks dokumentide ja informatsiooni leidmisel;
 • analüüsida ja anda hinnang aruannete asjakohasusele ja tõepärasusele, vajadusel teha korrigeerimisettepanekuid;
 • tagada korrektne maksuarvestus – maksude kavandamine ja analüüsimine;
 • koostada eelarved, jälgida kulusid ja analüüsida tulusid ning nõustada juhtkonda;
 • raamatupidamisprogammi ajakohastamine ja koostöö IT alasteks arendusteks (praegu kasutatakse raamatupidamisprogrammi Eeva);
 • jälgida ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Ootame sind kandideerima, kui sul on
 • majandusalane kõrgharidus ja finantsjuhi/pearaamatupidajana töötamise kogemus;
 • huvi finantsanalüüside ja -planeerimise vastu ja kogemus olema selles tippjuhi partneriks;
 • väga heal tasemel Exceli kasutamise oskus;
 • kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus kõnes kui kirjas, vajalik on vene keele valdamine suhtlustasandil.

Oled oma töös edukas, kui lisaks erialasele kompetentsusele oled meeskonnamängija, kes on kiire ja terava mõtlemisega ning positiivse ellusuhtumisega.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või  CV-Online kaudu kuni 19.04.2020. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Lisainfo: värbamispartner Sirje Tammiste
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.