Tööpakkumised

TEGEVJUHT

 

Springmar OÜ on 27-aastase kogemusega ja üks suurimaid kvaliteetsete sise- ning välireklaamide tootjaid Eestis. Valmistatud tooteid leiab 25 erinevast riigist, pea iga toode lähtub kliendi vajadustest ja on eriilmeline. Tänaseks töötab ettevõttes 26 inimest ja 2019. aastal ulatus käive 2,1 miljoni euroni. Ettevõttel on seatud ambitsioonikad eesmärgid tegevuse kasvatamiseks. Springmar OÜ kontor, tootmine ja ladu asuvad Tallinna lähedal Sauel. Eelmisel aastal avati lisaks Eestile ka Soomes esindus Valokyltti OY ning plaan on laiendada ettevõtet ka teistesse välisriikidesse, et suurendada veelgi ekspordi osakaalu müügituludes. Ettevõte omab ISO 9001 ja 14001 kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise sertifikaate. Springmar OÜ missiooniks on aidata kliendil silma paista ning muuta linnapilti elavamaks. Oma töös lähtub meeskond kolmest põhiväärtusest: areng, hoolivus ja tulemuslikkus.
Lisainfo: www.springmar.ee

Kutsume oma ettevõtet juhtima

TEGEVJUHI,

kes koostöös juhttiimiga vastutab ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamise ja jätkusuutliku arengu eest.

 
Meiega liitudes on sul võimalus:
 • teha igapäevaselt koostööd püsiva ja professionaalse meeskonnaga;
 • olla väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate kasvuplaanide elluviija, eesmärgiga siseneda uutele turgudele ja suurendada ekspordiosakaalu;
 • saada töö tulemustega seotud motiveerivat töötasu, kus tulemustasu on seotud EBIT´iga;
 • teha koostööd praeguse tegevjuhiga, kes aktiivse omanikuna jätkab ettevõttes juhatuse liikme rollis;
 • kasutada väliste partnerite nagu juhtimiskonsultandi, IT-juhi, analüütiku teenust, kes aitavad pühenduda igapäevatööle ning vajadusel on võimalus spetsiifilisemat kompetentsi teenusena sisse osta.

Sinu tööülesanneteks on:
 • ettevõtte ja meeskonna operatiivne juhtimine koostöös juhttiimiga, kuhu kuuluvad valdkonna juhid;
 • olla usaldusväärseks partneriks ettevõtte omanikele;
 • ettevõtte edasise strateegia väljatöötamises osalemine ja strateegia elluviimine vastavalt visioonile;
 • koostöös omanikega võimaluste leidmine ettevõtte laiendamiseks Skandinaavia suunal ja uute tütarettevõtete avamine ja arendamine;
 • tööjõu planeerimine ja motiveerimine ning vastutamine töötajate värbamis- ja arendustegevuste eest;
 • erinevate juhtimistasandite ja üksuste vahelise info liikumise, sujuva ja efektiivse koostöö ja seda soosiva sisekliima hoidmine;
 • ettevõttesiseste protsesside arendamine ja efektiivsuse tõstmine (sh. digitaliseerimine, automatiseerimine) meeskonda kaasates;
 • ettevõtte esindamine oluliste klientidega läbirääkimistel ning edukate koostöösuhete hoidmisel ja arendamisel;
 • finants- ja investeeringute planeerimine.

Sobid Springmar OÜ-d juhtima, kui oled tulemustele orienteeritud kaasav juht ja sul on:
 • kõrgharidus, soovitavalt tootmise, majandusarvestuse, majanduse või ärijuhtimise valdkonnas ning hea tehniline taiplikkus ja loogiline mõtlemine;
 • eelnev väiksema ettevõtte CEO või üksuse juhi (n. müügivaldkonna juhi) kogemus;
 • varasem töökogemus tootmisettevõttes on eeliseks;
 • väga hea eesti ja inglise keele suuline ning kirjalik oskus;
 • juhtimisoskus ja oskus rakendada strateegilise juhtimise põhimõtteid;
 • ettevõtteteadlikkus ja äriline mõtlemine ning ettevaatav, kasvule ja arengule orienteeritud lähenemine;
 • majandusarvestuse ja finantsjuhtimise alased teadmised ning hea analüüsioskus ja süsteemsus;
 • konkreetsus suhtlemisel, läbirääkimisoskus ning oskus oma seisukohti veenvalt ja argumenteeritult põhjendada;
 • hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning oskus enda käitumist kohandada koostöös erinevate inimestega;
 • hea Microsoft Windowsi programmide (Office 365, Excel, esitlus) ning erinevate majandustarkavara programmide kasutamise oskus.

Sind toetab antud ametikohal kõrge saavutusvajadus, innovaatilisus, initsiatiivikus ja proaktiivsus. Sa oled ettevõtte õhkkonna kujundaja, sul on positiivne ja sõbralik hoiak ning oled oma töös avatud ning meeskonnaliikmeid kaasav. Sa usud endasse, oled iseseisev ja hea vastupidavusega ka keerulisemates olukordades. Sa saad edukalt hakkama meeskonnas kui hindad kõrgelt ausust ja tasakaalukust ning pead kokkulepetest kinni.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 16.02.2020. a.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo värbamispartner Kristi Põldma
telefonil 5854 5525
või kristi@tammistepersonal.ee


 Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.